REGULAMIN KONKURSU „Fit nie Fat”

2016-06-17 10:18:32 (ost. akt: 2016-06-17 15:56:51)

Podziel się:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Fit nie Fat” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawca Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035630. NIP: 739-32-45-830, REGON: 511399452 Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł (zwana dalej Organizatorem).
3. Konkurs trwa 18 czerwca 2016 r. podczas wydarzenia – organizowanego przez „Fit nie Fat” nad Jeziorem Ukiel podczas Grand Slam Olsztyn 2016.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią.
2. KUPON KONKURSOWY:
a) darmowy kupon konkursowy rozdawany będzie dnia 18 czerwca 2016 podczas eventu w godzinach od 14 do 18.
b) wypełniony kupon konkursowy należy wrzucić do urny najpóźniej do godziny 18.02.
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Nagrody w ilości 13 sztuk, będą przyznawane przez komisję konkursową. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy wykonali następujące zadania:
a. Wypełnili prawidłowo tylko jeden kupon konkursowy
b. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych
c. Kreatywnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe zamieszczone na kuponie
d. Złożyli czytelny podpis
e. Udział w konkursie biorą tylko osoby pełnoletnie
f. Wrzucili kupon do zamkniętej urny znajdującej się przy stoisku Fit nie Fat
g. Polubili fanpage „Fit nie Fat” na Facebooku - https://www.facebook.com/FitnieFat
2. Nagrodami w Konkursie są:
- 3 miesięczne karnety do Kinetic Fitness Club w Olsztynie
- 6 karnetów do klubu Fitnesska w Olsztynie (na 4 wejścia)
- 4 książki dotyczące zdrowego stylu życia i diety
(2 szt. - Zielone Koktajle – 365 przepisów, 2 szt. – Dieta Fit Natalia Gacka)
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w dniu 22.06. 2016.
5. Jeżeli laureat nie zgłosi się osobiście w ciągu 7 dni do redakcji „Fit nie Fat” (Olsztyn, Tracka 5) po odbiór nagrody, wówczas nagroda przepadnie.
6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad wyborem lauratów, czuwać będzie komisja w składzie:
Monika Nowakowska
Marta Bonar

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru tel. komórkowego oraz polubienie strony fanpage „Fit nie Fat” na Facebooku - https://www.facebook.com/FitnieFat
2. Podane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w związku z wydaniem nagród.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie fitniefat.pl

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB