Ultra Mazury w Starych Jabłonkach. Bieg na 70 km i 10 km